Področje uporabe

Ostanki zdravil

Ostanki zdravil lahko škodujejo okolju in zdravim bakterijam v našem telesu.

Viri izpostavljenosti
Zdravila so prisotna v okolju in tako vstopajo v vodna telesa, zaužijejo jih prostoživeče živali in tako lahko škodljivo vplivajo na ekosistem. Ljudje jih zaužijejo s pitno vodo, ostanki zdravil ali hrano.

Koncentracije in učinki farmacevtskih izdelkov v okolju so odvisni od kombinacije več spremenljivk, vključno s strupenostjo, razgradnjo, obstojnostjo in mobilnostjo farmacevtskega izdelka, virom in časom onesnaženja, tehnologijo, delovanjem in učinkovitostjo čistilnih naprav, kmetijskimi in veterinarskimi praksami ter zgodovino okolja in izpostavljenosti.

Izpostavljenost okolja farmacevtskim izdelkom se bo v prihodnosti predvidoma še povečala. Uporaba zdravil se bo povečala zaradi:

  • Prebivalstvo se stara, pričakovana življenjska doba pa se podaljšuje;
  • Gospodarstvo raste, zato je mogoče s staranjem povezane in kronične bolezni zdraviti prej;
  • Živinoreja in ribogojstvo se intenzivirata, razvijajo se nova zdravila;
  • Podnebne spremembe poslabšajo obstoječe bolezni. Bolezni, kot so bolezni srca in ožilja ter duševne bolezni) ter toksini in okužbe dihal, vode, vektorjev in hrane, se lahko povečajo.

Vpliv farmacevtskih izdelkov v okolju na zdravje ljudi in sladkovodne ekosisteme


Ostanki farmacevtskih izdelkov lahko škodujejo okolju ter zdravju ljudi in živali, na primer:

  • Negativni učinki na ekosisteme, vključno s smrtnostjo ter spremembami v fiziologiji, vedenju in razmnoževanju.
  • Motnje v hormonskem ravnovesju pri ljudeh
  • Najverjetnejše tveganje, povezano z ostanki antibiotikov v pitni vodi, bi bilo spodbujanje pojava in selekcije odpornih komenzalnih bakterij, ki naseljujejo človeško telo, zlasti črevesno floro.

Prisotnost farmacevtskih izdelkov v okolju je vznemirila regulatorje pitne vode, vlade, podjetja za oskrbo z vodo in javnost.

Nekatera zdravila imajo lahko neželene negativne učinke na ekosisteme. Ti vključujejo smrtnost ter spremembe v fiziologiji, vedenju in razmnoževanju. Posebej zaskrbljujoči so hormoni, antibiotiki, analgetiki, antidepresivi in zdravila proti raku ter antibiotiki in paraziticidi, ki se uporabljajo v veterinarski medicini.

Tako lahko ribe spremenijo svoje vedenje in postanejo bolj ranljive za plenilce. V nadaljevanju je povzetek učinkov zdravil na zdravje ljudi in ekosistemov.

Poleg tega snovi v okolju niso izolirane, temveč se pojavljajo v mešanici in kombinaciji z drugimi onesnaževali. Tako so zdravila, ki so pomešana s toksini, še posebej nevarna.

Vir:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiqg76oyfL2AhW1h_0HHbKzDegQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fenvironment%2Fresources%2FPharmaceuticals-residues-in-freshwater-policy-highlights-preliminary-version.pdf&usg=AOvVaw2Z_f7IONSeDft9cDHkMS2O
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135420302359